Om oss

OM DESTINATIONSSAMVERKAN

Destinationssamverkan Malmö AB är ett bolag vars styrelse är sammansatt av representanter från näringslivet och staden. Bolaget ägs till 30 % av Malmö stad och 70 % av det privata näringslivet. Styrelsen ska spegla medlemmarnas olika branscher. Grundidén för verksamheten är att attrahera fler besökare till Malmö och vår vision är att vi tillsammans gör Malmö till en av Europas mest besöksvärda destinationer.

Medlemsnyttan ger möjlighet att påverka aktiviteter och fördelning av budget, medlemsaktiviteter, nätverk, kompetensutveckling, gemensamma marknadsföringsaktiviteter, bidra till Malmös attraktivitet och utveckling, samt närhet till Malmö stads organisation.

Destinationssamverkan består idag av 85 olika medlemmar som alla är verksamma inom besöksnäringen.

Vill du veta mer? Eller vill du bli medlem?

Maila till

Sen en lista på alla våra medlemmar Medlemmar

St Knuts Torg i Malmö
Se vår styrelse
Karin Mårtensson

Karin Mårtensson

ordförande

Jens Lyckman

Jens Lyckman

vice ordförande

Fredrik Lantz

Fredrik Lantz

Sasa Vejzovic

Sasa Vejzovic

Emma Bjuvheden

Emma Bjuvheden

Nina Lund

Nina Lund

Anders Murmark

Anders Murmark

Anna Wittgren

Anna Wittgren

Klicka på loggan för att ladda ner

Klicka på loggan för att ladda ner

Klicka på loggan för att ladda ner