Sök

Teknikleverantör Tune AB

MÖTESPLATSER

För oss på Tune är långsiktiga relationer och kvalitet grunden till lyckade evenemang.

Vi levererar tekniska lösningar och personal till alla sorters konferenser, mässor, digitala möten
och underhållning.

Tack vare vårt samarbeten med arenor, mötesbyråer och innehållsproducenter kan vi
leverera helhetslösningar för ert möte.

Exempel på kommande evenemang:

Swedish Beer festival 28/10-29/10
The conference 23/8-24/9
Lund comedy festival 1/9-3/9

Teknikleverantör Tune AB