Meet again

MÖTESPLATSER

Meetagain - certifierad professionell kongressarragör (pco) som erbjuder totallösningar inom konferenser, kongresser och andra evenemang. Med över 30 års branscherfarenhet har vi skaffat oss gedigna kunskaper om hur vi med personlig service och på ett kostnadseffektivt sätt organiserar möten.

Vår målsättning är att vara en personlig PCO som sätter kunden och framför allt den enskilda kongressdeltagaren i fokus. Vi organiserar möten i Sverige och utomlands som ska ge kunden flera mervärden.

Kort sagt har vi passionen, kunskapen och resurserna för att skapa moderna, inspirerande totallösningar – för såväl små exklusiva sällskap som större internationella kongresser. 

Vi bygger långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners som bygger på ömsesidigt förtroende, respekt, ärlighet och transparens.

Våra tjänster

Som kongressarrangör erbjuder vi ett helt spektrum av tjänster för att nå den bästa totallösningen.

Projektledning och rådgivning, budget och ekonomihantering, marknadsföring, grafisk design samt formgivning, social media strategi, hemsidor och appar/mobillösningar, eventteknologi, logistik och bokning av lokaler/catering, sponsor- och utställarhantering, online registrering och deltagaradministration, säkerhet och eventförsäkringar, hotellbokningsservice, konferenssekretariat, abstracthantering, projektledning av vetenskapliga program inkl. programläggning, sociala aktiviteter, värd/värdinneservice, transporter, hållbarhet och miljödiplomeringar samt utvärderingar av evenemanget.

Lyhördhet, helhetssyn och detaljkänsla 

Det personliga mötet präglar hela vårt arbetssätt, även våra kundrelationer. Vi vet att kostnadseffektiva och hållbara kvalitetsprojekt nås genom dialog, långsiktighet och gemensamt ansvar. Inför varje uppdrag tar vi noga reda på kundens förväntningar och förutsättningar. Därefter adderar vi vår egen idévärld och kompetens för att skapa en harmonisk och unik helhetsupplevelse. Vi ser storheten i detaljerna – och människan i mötet. 

Kontaktuppgifter

Caroline Knies, VD
Telefon: 08-664 58 00

Epost:

Meet again