Sök

m:brane

MÖTESPLATSER

m:brane är ett internationellt finansieringsforum för professionella inom den audio-visuella industrin.

Varje år samlas producenter, finansiärer från tv-kanaler, olika Filminstitut, filmfonder, säljare, distributörer för att presenteras för projekt som vänder sig till en ung publik mellan 3-18 år. Genrerna är spelfilm, dokumentärer, animationer, tv-serier, interaktiva projekt, XR och VR. 2022 arrangerades den 16 upplagan i Malmö som samlade 243 deltagare från 29 länder. m:brane finansieras av bl.a Creative Europe, Film i Skåne, Malmö stad, Nordisk Film & TV Fond, Svenska Filminstitutet, Nordisk Kulturfond och Region Skåne.

m:brane